World Savings Day Promo 2021


Promo Mechanics Ang promo na ito ay available ng isang araw sa World Savings Day, October 31, 2021. Lahat ng walang Cebuana Lhuillier Micro Savings account ay maaaring sumali. Makakatangap ng e-raffle entry kapag nagbukas ng Micro Savings Account mula sa lahat ng Cebuana Lhuillier Branches Nationwide Details No. of entry/entries 24K Debit Card Account…

Cebuana Lhuillier: Making Money Remittance More Convenient

Person opening dollar bills from white envelope on brown table

Table of Contents Introduction Why You Should Remit Money Through Cebuana Lhuillier Convenient Services Exclusive Perks Accessible Locations Customer-Centric Staff Money Remittance Services at Cebuana Lhuillier Domestic Remittance International Remittance Ways To Remit Money at Cebuana Lhuillier Cebuana Lhuillier Branches eCebuana App Cebuana From Home Conclusion Introduction Money remittance services are often used by Overseas…

CASHwerteng Padala 2021 Promo Winners


Congratulations sa winners ng CASHwerteng Padala! Pumunta na sa inyong transacting Cebuana branch to claim your prize. Madami pa kaming exciting promos, kaya basta pera padala, ipa-Cebuana! 1st Draw 2nd Draw