News & Events

World Savings Day Promo 2020

World Savings Day Promo Mechanics

1.Ang promo na ito ay available ng isang araw sa World Savings Day, October 31, 2020.

2.Lahat ng walang Micro Savings account ay maaaring sumali.

3.Makakatangap ng e-raffle entry kapag nagbukas ng Micro Savings Account mula sa alinman sa 2,500 Cebuana Lhuillier branches, o gamit ang eCebuana app.

4. Ang Draw ay magaganap sa Nov. 6, 2020, 5:00pm at mapapanalunan ang mga sumusunod

5. Ang Draw ay gaganapin via Zoom / Google Meeting saksi ang isang DTI Representative

6. Ipagbibigay alam sa mga nanalo ang kanilang prizes sa pamamagitan ng FB, SMS at registered mail. Ang kanilang prize ay idedeposit sa kanilang Micro Savings Accounts.

7.Ang prizes ay maari lamang i-claim sa loob ng 60 na araw mula sa araw na makuha ang registered mail.

8. Ang mga empleyado ng P.J. Lhuillier Group of Companies, agencies, services, at kanilang mga kamag-anak hanggang second degree ng consanguinity o affinity ay hindi maaring sumali sa e-raffle.