News & Events

Prenda Swerte Padala Promo

Mechanics:

1. Ang promo na ito ay available sa lahat ng mag transact ng Prenda, Renewal, at Pera Padala sa Cebuana Lhuillier Branches (Western Visayas,Romblon ,Negros Oreintal and Siquijor) o sa Cebuana Lhuillier Xpress App simula April 18, 2022 hanggang  July 15, 2022

2. Ang promo na ito ay bukas para sa mga client na may sumusunod na transactions

  • New Prenda Transactions (Lipat Sangla, New Client w/ CIF)
  • Renewals at Tubos ng Prenda (in-branch at Cebuana Xpress App)
  • Pera Padala Sending (in-branch at Cebuana Xpress App)

3. Ang mga sumusunod na transactions ay magkakaroon ng raffle entry:

No. of Entries

Raffle Entry

5 entries

New Prenda (Lipat Sangla, New Client w/ CIF)
4 entries

New Prenda & Renewal Transactions

(in-branch at Cebuana Xpress App)

3 entries

Pera Padala Sending Transaction

 (in-branch at CebuanaXpress App)

2 entries

Redemption transactions

(in-branch at Cebuana Xpress App)

Prenda Swerte Padala Promo Mechanics

4. Magkaroon ng chance manalo ng mga sumusunod na papremyo sa Monthly aat  Grand Draw

Prize Classification

No. of Winners

Prize

1st  Monthly Draw

24Php 2, 500 Cash
2nd Monthly Draw12

Php 5,000 cash

Grand Draw

6

Apple Iphone 12

5. Ang  raffle draws ay magaganap sa P.J. Lhuillier Inc. ICT Office 3/F, The Networld Hub 156 Jupiter cor., Bel-Air Makati 1209 sa mga sumusunod na schedule. Ang bawat draw ay gaganapin saksi ng isang DTI Representative.

Prizes

Covered Period of Entries

Date

24 winners of Php 2, 500 cash

April 15- May 31, 2022June 10, 2022  | 2:00pm
12 winners of Php 5,000 cashJune 1 – July 15, 2022

July  25, 2022 | 2:00pm

6 winners of

Apple  Iphone 12

April  15- July 15, 2022

6. Isang beses lang maaaring manalo sa raffle draw. Kapag ang pangalan ay nabunot ng higit sa isang beses, ang premyo na may mas mataas na halaga ang mapapanalunan.

7. Ipagbibigay alam sa mga nanalo sa raffle ang kanilang pagkapanalo at paraan ng pag claim ng prizes via SMS at registered mail.

8. Ang prizes ay maari lamang i-claim sa loob ng animnapung (60) na araw mula sa pagkuha ng registered mail.

9. Ang P.J. Lhuillier Group of Companies ang magbabayad ng 20% tax para sa prizes na higit P10,000.00

10. Ang empleyado ng P.J. Lhuillier Group of Companies, agencies, at services at kanilang mga kamag-anak hanggang second degree of consanguinity ay hindi maaring sumali sa raffle promo na ito.

Per DTI Fair Trade Permit No. 140797, Series of 2022