News & Events

PICK IT TO WIN IT PROMO

MECHANICS:

Manual Raffle

1. Ang promo na ito ay available sa lahat ng Cebuana Lhuillier Northern Luzon branches simula October 15 hanggang December 31, 2022.

2. Lahat ng kliyente na may Sangla bukod sa tubos ay makakasali sa promo na ito.

3. Lahat ng may bagong sangla na transaction ay maaaring maglaro para sa mga instant papremyo.

4. Ang kliyente ay maaaring manalo ng alinman sa mga sumusunod na premyo:

P200 Cash Prize

P50 MS DepositEco Bag
P100 Cash PrizeFan and Coin Purse

String Bag

P50 Cash Prize

TshirtWater Proof Pouch

Free Debit Card

5. Ang kliyente ay maaaring manalo ng higit pa sa isang beses sa promotion na ito, at nakadepende ang kanyang pagkakataong bumunot para sa premyo sa bawat transaction ng kanyang gagawin.

6. Ibibigay ang premyo sa mga kliyente kapag nabunot nila ang mga prize ticket, na nakadepende sa premyo na kanyang binunot.

7. Ang promo na ito ay magkakaroon ng Manual Raffle at ang mga sumusunod na transactions ay magkakaroon ng raffle entry:

# of Entries

Transaction/s
2 raffle entries

Bagong customer (wala pang record)  na nagsangla sa Cebuana Lhuillier

1 raffle entry

Sangla,  Renewal o Tubo ng sangla

8. Magkaroon ng chance manalo ng mga sumusunod na papremyo sa grand draw.

 

Raffle Draw Schedule 
PrizeWinners

Draw Dates

P10,000 worth of Jewelry Items

6 winners

January 11, 2023

P5,000 worth of Jewelry Items

6 winners
P5,000 worth of Jewelry Items

6 winners

P5,000 worth of Jewelry Items

6 winners

9. Kailangan fill upan ng kliyente ang raffle kupon ng mga sumusunod: kumpletong pangalan, address, contact number at lagdaan. Maaring ihulog ng kliyente ang accomplished Raffle Stub/s sa alin mang raffle drop boxes namatatagpuan sa Cebuana Lhuillier Northern Luzon branches.

10. Ang deadline ng submission of entries para sa Grand draw ay sa December 31,2022 hanggang 5pm, end of operating store hours of Cebuana Lhuillier Northern Luzon branches.

11. Ang mga raffle draws ay magaganap sa mga sumusunod na date at lugar sa ibaba. Ang draw ay gaganapin saksi ng isang DTI Representative.

Raffle draw venues: Tuguegarao City, Santiago City, Baguio City, San Fernando LU City, Vigan City, Urdaneta City and Dagupan City.

Draw Classification

DurationDraw Dates
Grand DrawOctober 15 – December 31,2022

January11,2023

12. Isang beses lang maaaring manalo sa raffle draw.

13. Ipagbibigay alam sa mga nanalo sa raffle ang paraan ng pag-claim ng prizes via SMS at registered mail ng winning branch (Branch Personnel).

14. Ang prizes ay maari lamang i-claim sa loob ng animnapung (60) na araw mula sa pagkuha ng SMS at registered mail.

15. Ang grand draw prizes ay convertable to cash but not transferrable.

16. Ang P.J. Lhuillier Group of Companies ang magbabayad ng 20% tax para sa prizes na higit P10,000.00

17. Ang empleyado ng P.J. Lhuillier Group of Companies, agencies, at services at kanilang mga kamag-anak hanggang second degree of consanguinity ay hindi maaring sumali sa raffle promo na ito.

 

Per DTI Fair Trade Permit No. FTEB- 151847 Series of 2022.