News & Events

Lucky Savings Raffle Promo Mechanics

1. Ang promo na ito ay available sa lahat ng Cebuana Lhuillier Branches Nationwide, March 15, 2022 – July 31, 2022.

2. Ang promo na ito ay bukas para sa mga client na magbubukas ng Micro Savings Account gamit ang Cebuana Lhuillier 24K Debit Card at existing Micro Savings Account Quick Card Holders na nais mag-upgrade sa Cebuana Lhuillier 24K Debit Card.

3. Ang client ay magkakaroon ng isang (1) raffle entry kapag sila ay magbubukas ng Micro Savings Account na may 24K Debit Card.

4. Magkakaroon ng chance na manalo ng cash prize sa raffle draw:

  • Minor Raffle Draw (May 06, 2022)

Number of Winners

Cash Prize

24 (3 Per Region)

PHP 5,000.00

  • Grand Raffle Draw (August 12, 2022)

Prize Classification

Number of WinnersCash Prize

1st Place

8 (1 Per Region)

P50,000.00

2nd Place

16 (2 Per Region)P20,000.00
3rd Place240 (30 Per Region)

P1,000.00

5. Ang taong nanalo na ng premyo ay hindi na maaring manalo ng ikalawang beses sa same raffle draw. Subalit maari pa ulit manalo sa Grand Raffle Draw ang taong nanalo na sa Minor Draw.

6. Maliban sa raffle entry, makakatanggap ng regalo ang client kapag nagbukas ng Micro Savings account with minimum initial deposit of P300.00.

7. Ang Grand Draw ay magaganap sa August 12, 2022, 2022 P.J. Lhuillier Inc. ICT Office 3/F, The Networld Hub 156 Jupiter cor. Comet St., Bel-Air Makati 1209. Ang draw ay gaganapin saksi ng isang DTI Representative.

8. Ipagbibigay alam sa mga nanalo ang kanilang prizes sa pamamagitan ng FB, SMS at registered mail. Ang kanilang prize ay idedeposit sa kanilang Micro Savings Accounts.

9. Ang P.J. Lhuillier Inc. ang magbabayad ng 20% tax para sa prizes na higit Php10,000.00.

10. Ang prizes ay maari lamang i-claim sa loob ng 60 na araw mula sa araw na makuha ang registered mail.

11. Ang mga empleyado ng P.J. Lhuillier Group of Companies, agencies, services, at kanilang mga kamag-anak hanggang second degree ng consanguinity o affinity ay hindi maaring sumali sa e-raffle.