Knowledge Base

Paano ako magsasangla?

Para magsangla  pumunta lang sa alinman sa aming 2,500 branches nationwide at dalhin ang item na iyong isasangla, Ipa-appraise ang iyong item at kung  sangayon na sa presyo. pirmahan ang pawn ticket. Kuhain ang pera at itago ang pawn ticket na iyong gagamitin para sa pag-renew o redeem ng inyong item.


Was this answer helpful ? Yes No