Knowledge Base

Maaari ko bang kuhain ang item kung hindi ko ito na-renew o na-redeem bago ito maexpire?

Kung nasa branch pa rin ito at hindi pa nai-auction maaari nyo po itong i- coordinate sa inyong home branch.


Was this answer helpful ? Yes No