News & Events

CEBX Renewal Xpress Saya Promo!

  1. Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga existing renewal clients nationwide mula March 24, 2022 hanggang June 30, 2022.
  2. Ang mga cliente na magkakaroon ng successful renewal transaction via Cebuana Xpress App ay magiging eligible para sa renewanywhere fee.
  3. Maaaring magtransact ng masmarami sa isang transaction ang mga cliente, basta gagamitin nila ang Cebuana Xpress App para sa pagproseso ng kanilang transaction at tutugma ito sa buwan ng kanilang renewal date.
  4. Ang empleyado ng P.J. Lhuillier Group of Companies, agencies, at services at kanilang mga kamag-anak hanggang second degree of consanguinity ay hindi maaring sumali sa raffle promo na ito.

 

Per DTI Fair Trade Permit No. FTEB-139699, Series of 2022