CebX App

Ang Cebuana Xpress, ang ultimate sangla app mo, ay isang lifestyle app na pinagsama-sama ang lahat ng produkto at mga serbisyo ng Cebuana Lhuillier para safe at convenient mong magawa ang transactions, anytime, anywhere. Maaari mong gamitin ito bilang eWallet na naglalaman ng e-Money para magrequest ng bagong sangla, magbayad ng renewal, tumubos at ipadeliver ang alahas, magpadala at tumanggap ng pera, at soon, para makapagbayad ng bills, bumili ng load, insurance at goods, atbp.

ANG ULTIMATE SANGLA APP MO!

I-click ang mga logo sa itaas para madownload ang app.

 

Sangla – Home Service
Sangla Renewal
Tubos – Home Delivery
Pera Padala
Appraisal Calculator

 

How to pawn (home service) using Cebuana Xpress App
  • Pindutin ang PAWNING icon at piliin ang MAG SANGLA.
  • I-pin ang location at sagutan ang iba pang detalye.
  • Hintayin ang tawag ng Cebuana Lhuillier at papunta na ang appraiser rider mo!
How to renew a pawn using Cebuana Xpress app
  • Pindutin ang PAWNING icon at piliin ang item na nais i-renew o bayaran ang interes.
  • I-click ang RENEW button sa ilalim ng detalye ng item na nais bayaran.
  • I-click ang CONFIRM PAWN RENEWAL para bayaran ang iyong interes.
How to redeem a pawn using Cebuana Xpress app
  • Pindutin ang PAWNING icon at piliin ang item na nais tubusin.
  • I-click ang REDEEM button at i-verify kung tama ang address information.
  • Matapos ma-verify ang address, bayaran ang fees based on computation, at ide-deliver na namin sa’yo ang item mo.