News & Events

CEBUANA PADYAK-POT PAPREMYO

MECHANICS:

1. Ang promo na ito ay availablesa lahat ng Cebuana Lhuillier Northern Luzon branches simula April 18 hanggang July 15, 2022.

2. Lahat ng kliyente na may Sangla bukod sa tubos ay makakasali sa promo na ito.

3. Ang promo naito ay gagawinsapamamagitan ng Manual Raffle at ang mgasumusunodna transactions ay magkakaroon ng raffle entry:

# of Entries

Transaction/s

2 raffle entries

Sangla
1 raffle entry

Renewal o Tubo ng sangla

Additional 1 raffle entry

Sangla/Renewal with MS account opening

 

4. Magkaroon ng chance manalo ng mga sumusunod na papremyo sa monthly draw at grand draw.

Raffle Draw Schedule

Prize

WinnersDraw Dates
1st draw winners – Half cavan of rice60 winners

May 20,2022

2nd draw winners – Half cavan of rice

90 winnersJune 22,2022
Grand Draw – Mountain Bike30 winners

July 22,2022

5. Kailangan fill upan ng customer ang raffle kupon ng mga sumusunod:kompletong pangalan, address, contact number at lagdaan.Maaring ihulog ng Client ang accomplished Raffle Stub/s sa alin mang raffle drop boxes namatatagpuan sa Cebuana Lhuillier Northern Luzon branches.

6. Ang deadline ng submission of entries para sa 1st Monthly draw ay sa May 14,2022 , para sa 2nd Monthly Draw ay sa June 15,2022 at para naman sa Grand Draw ay sa July 15, 2022 hanggang 5pm, end of operating store hours of Cebuana Lhuillier Northern Luzon branches.

7. Ang mga raffle draws ay magaganap sa mga sumusunod na dates at lugar sa ibaba. Ang draw ay gaganapin saksi ng isang DTI Representative.

Raffle draw venues: Tuguegarao City, Santiago City, Baguio City, San Fernando LU City, Vigan City,

Clh San Nicolas branch, Urdaneta City and Dagupan City.

 

Draw Classification

DurationDraw Dates

Monthly Draw

April 18 – May 14,2022May 20,2022
Monthly DrawMay 15 – June 15,2022

June 22,2022

Grand DrawApril 15 – July 15,2022

July 22,2022

 

8. Ang mga client na hindi nanalo sa mga naunang draws ay maaari pa rin makasali sa grand draw.

9. Isang beses lang maaaring manalo sa raffle draw.

10. Ipagbibigay alam sa mga nanalo sa raffle ang paraan ng pag-claim ng prizes via SMS at registered mail ng winning branch (Branch Personnel).

11. Ang prizes ay maari lamang i-claim sa loob ng animnapung (60) na araw mula sa pagkuha ng SMS at registered mail.

12. Ang empleyado ng P.J. Lhuillier Group of Companies, agencies, at services at kanilang mga kamag-anak hanggang second degree of consanguinity ay hindi maaring sumali sa raffle promo na ito.

 

Per DTI Fair Trade Permit No. FTEB-139746 Series of 2022.