News & Events

Cebuana PADALAmazing Raffle Promo Mechanics:

1. Ang promo na ito ay bukas para sa lahat ng clients na kukuha ng pera mula sa mga participating partners abroad sa close to 2,500 branches ng Cebuana Lhuillier.

2. Ang promo duration ay mula September 1 – November 30, 2019.

3. Lahat ng winners ay pipiliin sa pamamagitan ng computer-based random generation sa system ng Cebuana Lhuillier. Maaaring magkaroon ng maraming entries base sa bilang ng qualified transactions.

  • One valid international payout = 1 electronic raffle entry
  • One valid international payout with 24k card = 3 electronic raffle entries

4. Ang raffle draw para sa mga sumusunod na prizes ay magaganap sa Networld Capital Ventures Inc., 3/F The Networld Hub 156 Jupiter cor. Comet Sts., Bel-Air, Makati City 1209 sa December 10, 2019.

5.Lahat ng clients ay kailangang i-update ang kanilang personal information (e.g, name, address, active mobile/telephone no., at birthday) sa Cebuana Lhuillier branch na kanilang pinag-tatransactan. Ang kanilang information na naka-record ay kikilalaning tama at magiging basehan sa pagpapadala ng kanilang notification letters at SMS mula sa aming marketing team.

6. Lahat ng qualified clients ay maaari lamang manalo ng isang beses sa raffle draw. Sakali man na mabunot muli ang winner, ang prize na may mas mataas na value ang kanyang mapapanalunan

7. Lahat ng winners ng Noche Buena package at cash prizes ay makakatanggap ng registered mail na naglalaman ng mga instructions na kailangan nilang sundin para ma-claim ang kanilang prize. Dapat nila itong ipresent sa Cebuana Lhuillier branch na i-aassign sa kanila kasama ang kanilang valid I.D.

8. Lahat ng winners ng Yamaha Mio i 125/S na motorcycles ay makakatanggap ng phone call mula sa marketing representative ng Cebuana Lhuillier para mai-schedule ang delivery ng prize sa transacting branch ng client. Lahat ng logistics, motorcycle registration, insurance at other related expenses ng motorcycle ay sasagutin ng Cebuana Lhuillier bago ito i-award sa winning client.

9. Lahat ng Noche Buena at motorcycle prizes ay transferrable ngunit hindi convertible to cash.

10. Ang hindi pag-receive ng mga winners ng kanilang notification letters dahil sa outdated personal information ay hindi pananagutan ng Cebuana Lhuillier Services Corporation.

11. Lahat ng winners ay may animnapung (60) araw mula sa pagkatanggap ng notification letter para i-claim ang kanilang premyo. Lahat ng premyo na hindi na-claim ay mababaliwala pabor ng Cebuana Lhuillier Services Corporation at kinakailangang aprubahan ng DTI.

12. Ang 20% tax ng mga prizes na lalampas sa halagang Php10,000.00 ay sasagutin ng Cebuana Lhuillier Services Corporation.

13. Lahat ng empleyado ng P.J. Lhuillier Group of Companies, Ad/ Creatives Agency, PR and Media agencies at ang kanilang mga kamag-anak na abot sa second degree of consanguinity or affinity ay hind maaaaring sumali sa promo na ito.