News & Events

Cebuana Lhuillier PRENDALA BLOW-OUT

 PROMO MECHANICS

1.Ang promo naito ay available salahatngmag transact ngPrenda at PeraPadala Cebuana Lhuillier Branches Nationwide simula October 1 hanggang December 31, 2021.

2. Ang promo na ito ay bukas para sa mga client na may sumusunod na transactions

  • New Prenda Transactions
  • Renewal at TubosngPrenda
  • PeraPadala Sending

3. Ang mga sumusunod na transactions ay magkakaroon ng raffle entry:

 

No of EntriesRaffle Entry
4 entriesNew Prenda
4 entriesPeraPadala Sending Transactions
3 entriesRenewal Transactions
2 entriesRedemption transactions
+1 entryFor 24k Card Holder and enrolled to 24k Virtual Card

 

4.Magkaroon ng chance manalo ng mga sumusunod na papremyo sa grand draw

Prize ClassificationNo. of WinnersPrize
Grand Winner2Yamaha Mio Soul i125s
2nd Prize8Mountain Bike 29er Pinewood  Easter Pro
3rd Prize6Noche Buena Package worth P10,000.00

 

5.Ang grand raffle draw ay magaganap saP.J. Lhuillier Inc. ICT Office 3/F, The Networld Hub 156 Jupiter cor., Bel-Air Makati 1209 sa mga sumusunod na schedule.Ang draw ay gaganapin saksi ng isang DTI Representative.

PrizesSchedule of Draw
6 winners Noche Buena PackageDecember 3, 2021 2:00pm
8 winners Mountain BikeJanuary 7, 2022 2:00pm
2 Winners Yamaha Mio Soul i125s

 

6.Isangbeseslangmaaaringmanalosa raffle draw. Kapag ang pangalan ay nabunot ng higit sa isang beses, ang premyo na may mas mataas na halaga ang mapapanalunan.

7.Ipagbibigay alam sa mga nanalo sa raffle ang kanilang pagkapanalo at paraan ngpag claim ng prizes via SMS at registered mail.

8.Ang prizes ay maari lamang i-claim sa loob ng animnapung (60) na araw mula sa pagkuha ng registered mail.

9.Ang P.J. Lhuillier Group of Companies ang magbabayadng 20% tax para sa prizes na higit P10,000.00

10. Ang empleyado ng P.J. Lhuillier Group of Companies, agencies, at services at kanilang mga kamag-anak hanggang second degree of consanguinity ay hindi maaring sumali sa raffle promo na ito.

Per DTI Fair Trade Permit No.127191, Series of 2021. See flyers for more details.