News & Events

CASHwerteng Padala 2021 Promo Winners

Congratulations sa winners ng CASHwerteng Padala! Pumunta na sa inyong transacting Cebuana branch to claim your prize. Madami pa kaming exciting promos, kaya basta pera padala, ipa-Cebuana!

1st Draw

2nd Draw