Buy Now Pay Later

BUY NOW PAY LATER

Enjoy worry-free shopping, Ka-Cebuana!

With Buy Now Pay Later, mas madali at abot kaya ang pagbili sa mga pangangailangan mo dahil via installment ang pagbabayad. Iwas kaba, kaya shopping na!

AVAILABLE NOW ON