World Savings Day Promo 2020


World Savings Day Promo Mechanics 1.Ang promo na ito ay available ng isang araw sa World Savings Day, October 31, 2020. 2.Lahat ng walang Micro Savings account ay maaaring sumali. 3.Makakatangap ng e-raffle entry kapag nagbukas ng Micro Savings Account mula sa alinman sa 2,500 Cebuana Lhuillier branches, o gamit ang eCebuana app. 4. Ang…